Med stort sorg måste jag meddela att Josefs House Of Blues vid addressen Careliigatan 1, E.a måste avverka sin  

 

verksamhet på grund av båda teckniska och ekonomiska svårigheter. Det är Tråkigt att en epok av bestående  
  musik kultur måste sluta på detta sätt. Vi på Josefs House Of Blues vill Tacka alla musiker för Er delaktighet i att göra  
  Josefs House Of Blues den fantastisk musik ställe den är.  
  Eran kärlek till musiken och engagemang har varit drivkraften/hjartat för oss på Josefs.  
  Man kan säga det har varit en symbios som skapades i himmelen. Inte minst ett stor Tack till vår fantastiska gäster  
  som har förgyllt vår tillvaro och har gjort vårt arbete till en njutning. Må ni vara väl!  
  Vi älskar Er, vi tackar och bockar för,  
  vi säger inte hej då men tills vi möts igen!  
     
     
  More to come!!